ചിരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നവര്‍

Wednesday, November 23, 2011

ഉണരൂ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളെ !!

മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ അണകേട്ട് നമ്മുടെ നാടിന്‍റെ ഒരു വശം തിന്നാന്‍ ഒരുങ്ങി നില്കുന്നു........

അപ്പോഴും നമ്മള്‍ ജനം എവിടെയോ ആരെയോ തിരയുന്നു  !!!!
മന്ത്രിമാര്‍ കോടതികളെ തെറി പറയുന്നു എന്തിനോ വേണ്ടി വിലപിക്കുന്നു,.......
പെട്രോള്‍ വിലവര്ധന , സന്തോഷ്‌ പണ്ഡിറ്റ്‌ എന്നിവയൊക്കെ ചര്‍ച്ചകളില്‍ നിറയുന്നു ........ പക്ഷെ ഒരികലും മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ അണകേട്ട് ചര്‍ച്ചകളില്‍ വരുന്നില്ല  !!!
ദുരന്തം നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞു .............
എന്നിട്ടും പുരചി തലവി പറയുന്നു മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ അണകേട്ട് "സേഫ്" ആണ് എന്ന് !! നമ്മള്‍ മലയാളികളെ കൊന്നൊടുക്കാന്‍ എന്തോ ആര്‍ത്തി ഉള്ളത് പോലെ !! അലറുന്ന ഒരു യക്ഷിയുടെ മുഖം നിങ്ങള്ക്ക് അവരില്‍ കാണാം !!!

ഇനിയെങ്കിലും നമ്മള്‍ ഉണര്നില്ലെങ്കില്‍ ശേഷിക്കുന്ന ജീവിതം കരഞ്ഞു തീര്കാനെ ബാക്കി ഉണ്ടാകു ....നമ്മുടെ നാട് ഒഴുകി അങ്ങ് അറബികടലില്‍ ചെരുനത് നമ്മള്‍ കണ്ടു നില്‍കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കില്‍ ആ ഒഴുക്കില്‍ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇല്ലാതാകും ......... അങ്ങ് ഗുജറാത്തില്‍ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായതിന്റെ അപ്പുറതാകും നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ .......... നമ്മുടെ ജീവിതം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ യുവതലമുറ ,കുട്ടികള്‍ ..........ഇവ എല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടപെട്ടെക്കാം !!.

ഉണരൂ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളെ !! നമ്മുടെ നാട് എന്നും നിലനില്കുവനായി ഉണരൂ !!!
പ്രതികരിക്കു!!!

ഒരുമിക്കു അണിചേരു .........

2 comments:

  1. പ്രതികരിക്കുക... പ്രവര്‍ത്തിക്കുക...

    ReplyDelete
  2. നമുക്കൊരുമിക്കാം ഈ കാര്യത്തില്‍ എങ്കിലും

    ReplyDelete

മിണ്ടിത്തുടങ്ങുവാന്‍ മടിവേണ്ട മഹിതരെ....
മണ്ടിനടകുന്ന വണ്ടിന്റെ മൂളലും...
പാറിപറക്കുന്ന ശലബത്തിന്‍ കൂട്ടവും...
വന്നു ചേര്‍നലുമീ പുഷ്പ ഭാഷ്പങ്ങളില്‍...
പകരുന്ന മാദകമധുവോന്നു നുണയുവാന്‍ ‍